در پاسداشت آزادی

تومان۵۰۰

متن کامل این سخنرانی در کتاب ادیان در خدمت انسان، چاپ دوم، 1392، از مجموعه کتاب‌های «در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر» چاپ شده است.

موجود

در پاسداشت آزادی

تومان۵۰۰

نسخه الکترونیک