در پاسداشت آزادی

۵۰۰ تومان

متن کامل این سخنرانی در کتاب ادیان در خدمت انسان، چاپ دوم، 1392، از مجموعه کتاب‌های «در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر» چاپ شده است.

موجود در انبار

در پاسداشت آزادی

۵۰۰ تومان

نسخه الکترونیک