کتابچهٔ ایتالیایی مجموعهٔ ده زبانه
Ci siamo riuniti per l’essere umano

تومان۱۹۰.۰۰۰

مجموعه کتابچه‌های «برای انسان گرد آمده‌ایم» به ده زبان توسط انتشارات مؤسسهٔ امام موسی صدر به چاپ رسیدند. هر یک از این کتابچه‌ها شامل زندگینامهٔ کوتاهی از امام موسی صدر و متن سخنرانی تاریخی ایشان در کلیسای کپوشیین بیروت است؛ این سخنرانی با عنوان «ادیان در خدمت انسان» و در قالب موعظهٔ روزهٔ مسیحیان ایراد شده است. گفتنی است تصویری از دست‌خط امام صدر از نسخهٔ عربی این سخنرانی نیز به صورت ضمیمه در کتاب وجود دارد.

موجود

Ci siamo riuniti per l’essere umano
کتابچهٔ ایتالیایی مجموعهٔ ده زبانه
Ci siamo riuniti per l’essere umano

تومان۱۹۰.۰۰۰