در قلمرو اندیشهٔ امام موسی صدر

تومان۸۰۸.۰۰۰

در قلمرو اندیشهٔ امام موسی صدر، گزیدهٔ موضوعی از سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها، پیام‌ها و نامه‌های امام موسی صدر است که به زبان فارسی تدوین و انتشار یافته و تا کنون ۱۳ جلد از آن به چاپ رسیده است.

ناموجود