أبحاث فی الإقتصاد

تومان۳۲۰.۰۰۰

کتاب أبحاث في الإقتصاد شامل مقالات و گفتارهای امام موسی صدر درباره اقتصاد است.

قیمت کتاب‌های عربی سالانه تعیین می‌شود. در صورت موجود نبودن هر کدام از این کتاب‌ها با موسسه تماس بگیرید.

موجود

أبحاث في الإقتصاد
أبحاث فی الإقتصاد

تومان۳۲۰.۰۰۰