أبحاث فی الإقتصاد

تومان۱۶۰.۰۰۰

کتاب أبحاث في الإقتصاد شامل مقالات و گفتارهای امام موسی صدر درباره اقتصاد است.

قیمت کتاب‌های عربی سالانه تعیین می‌شود. در صورت موجود نبودن هر کدام از این کتاب‌ها با موسسه تماس بگیرید.

موجود در انبار

أبحاث في الإقتصاد
أبحاث فی الإقتصاد

تومان۱۶۰.۰۰۰