علوم قرآن

تومان۶۵.۰۰۰

علوم قرآن مجموعه درس‌هایی است که استاد شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در سال ۱۳۸۴ هجری قمری برای تدریس در دانشکدۀ اصول‌الدین بغداد به رشته تحریر درآورد.

موجود

علوم قرآن
علوم قرآن

تومان۶۵.۰۰۰