فریاد در خاموشی

تومان۲۱۰.۰۰۰

فریاد در خاموشی جلد دوم از مجموعۀ کتاب‌های روایت صدر است. این کتاب مجموعه تلاش‌های دکتر محسن کمالیان دربارۀ پیگیری پروندۀ ربودن امام موسی صدر است.

موجود

فریاد در خاموشی
فریاد در خاموشی

تومان۲۱۰.۰۰۰

نسخه الکترونیک