سیر مطالعاتی کتاب انسان آسمان / استاد راهنما: مهدی فرخیان

۳۰,۰۰۰ تومان

این دوره برای مطالعه و بررسی کتاب انسان آسمان در ۳ جلسه درنظر گرفته شده است. / لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت یا مبلغ پرداختی بازگردانده شده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

موجود نیست