سیر مطالعاتی کتاب انسان آسمان / استاد راهنما: دکتر پیغامی / فشرده

تومان۳۰.۰۰۰

این دوره فشرده برای مطالعه و بررسی کتاب انسان آسمان در یک جلسه چند ساعته درنظر گرفته شده است. /  لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت یا مبلغ پرداختی بازگردانده شده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

ناموجود