راهی جز گفت‌و‌گو نیست

۸۰,۰۰۰ تومان

دورۀ آموزشی بررسی مفهوم دیالوگ در اندیشه و عمل امام موسی صدر با تدریس دکتر رسول رسولی‌پور، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی

موجود نیست