راهی جز گفت‌و‌گو نیست

تومان۸۰.۰۰۰

دورۀ آموزشی بررسی مفهوم دیالوگ در اندیشه و عمل امام موسی صدر با تدریس دکتر رسول رسولی‌پور، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی

ناموجود