جستارهایی دربارهٔ دین و مسائل جهان امروز
ادیان در خدمت انسان

تومان۱۹۵.۰۰۰

«ادیان در خدمت انسان: جستارهایی دربارهٔ دین و مسائل جهان امروز» شامل ۲۹ مقاله، سخنرانی و گفت‌وگو از امام موسی صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و … است. نام کتاب از موضوع سخنرانی تاریخی امام موسی صدر در کلیسای کپوشیین بیروت اقتباس شده است.

امام موسى صدر براى موعظۀ آغاز روزه به این كلیسا دعوت شده بود. این رویدادِ بى‌نظیر، كه نخستین بار شكل مى‌گرفت، از جامعیت و جایگاه خطیب موعظه یعنى امام موسى صدر و احترام و مقبولیت او نزد مسیحیان حكایت داشت و نشانۀ آن بود كه این روحانى شیعه با عملكرد خود در بیان حقایق آسمانى و معنویت مشترك میان ادیان، در مقام منادى معرفت و معنویت، جایگاه ویژه‌اى دارد.

موجود

ادیان در خدمت انسان
جستارهایی دربارهٔ دین و مسائل جهان امروز
ادیان در خدمت انسان

تومان۱۹۵.۰۰۰

نسخه الکترونیک