۱۳۵۳ شمسی – ۱۹۷۴ میلادی

۶ اردیبهشت: به دعوت دانشجویان مدرسۀ عالی ادبیات، با شرکت در سمیناری درسی، مطلبی با عنوان «امام شهادت» ارائه داد و دربارۀ مفاهیم شهادت و پیوند آن با نبرد حق بر ضد باطل، سخن گفت.

اردیبهشت: برای شرکت در «کنفرانس صلح» یونسکو به پاریس سفر کرد. در این سفر او با شخصیت‌های مختلفی از جمله کاردینال مارتی، اسقف اعظم مسیحیان فرانسه، دیدار کرد.

۷ خرداد: همگان را به برگزاری تجمعی در شهر صور دعوت کرد. در این تجمع ۱۵۰هزار نفر همراه با او سوگند یاد کردند که مطالبات خود را برای احقاق حقوق همۀ محرومان پیگیری کنند.

۷ تیر: با سفر به مراکش، در مراسم ترحیم علال الفاسی شخصیت مشهور این کشور حضور یافت. او در این سفر با ملک حسن دوم، پادشاه مراکش، و مسئولان ارشد این کشور دیدار و از مؤسسات فرهنگی و علمی آنجا بازدید کرد.

۲۹ آبان: «سند فرهیختگان» در حمایت از جنبشِ مطالبه­‌گرانۀ امام صدر با امضای ۱۹۰ نفر از شخصیت‌ها و رهبران فکری و فرهنگی لبنان از همۀ گروه‌­ها و فرقه­‌ها صادر شد.

۳۰ بهمن:  به دعوت پدران کلیسای کبوشیینِ بیروت در منسک آغاز روزۀ مسیحیان شرکت و خطبۀ آغاز روزه را القا کرد. او نخستین عالم مسلمان بود که در کلیسا خطبه خواند.

۱۶ اسفند: در مسجد العمریِ شهر صیدا بر پیکر شهید معروف سعد نماز خواند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.