۱۳۳۷ شمسی – ۱۹۵۸ میلادی

به قم بازگشت و با همکاری عده‌­ای از فضلای این شهر، مجلۀ مکتب اسلام را پایه‌­گذاری کرد و خود سردبیری آن را به عهده گرفت. او در چندین مقاله دربارۀ رویکرد و شیوۀ اقتصادی اسلام نوشت. مکتب اسلام نخستین مجلۀ فرهنگی اسلامی بود که حوزۀ علمیۀ قم منتشر می‌کرد.

مجله مکتب اسلام

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.