۱۳۳۳ شمسی – ۱۹۵۴ میلادی

برای تکمیل تحصیلات حوزوی به نجف رفت و به «جمعیه منتدی النشر» پیوست و به عضویت کادر علمی آن درآمد.

دوران طلبگی
تصویری از دوران طلبگی

 

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.