۱۳۲۱ شمسی – ۱۹۴۲ میلادی

در چهارده‌سالگی مقاله‌ای با عنوان «رنج تا کی؟» در روزنامۀ استوار چاپ قم منتشر کرد و در آن به شرح دردها و آرزوهای مردم پرداخت.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.