۱۳۱۳ شمسی

تحصیلات ابتدایی را در قم آغاز کرد و در سال ۱۳۲۶ تحصیلات دبیرستان را به پایان رساند.

دسته بندی: برچسب ها: