۱۳۱۳ شمسی – ۱۹۳۴ میلادی

تحصیلات ابتدایی را در قم آغاز کرد و در سال ۱۳۲۶ – ۱۹۴۷ تحصیلات دبیرستان را به پایان رساند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.