ربودن امام صدر

جنایت ربودن امام صدر و همراهانش چه حقوق و اصول انسانی را نقض می‌کند؟

جهان هر ساله روز جهانی حقوق بشر را در روز ۱۰ دسامبر و روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی اجباری را در روز ۳۰ آگوست پاس می‌دارد.

جنبش امل لبنان به همین مناسبت مطلبی منتشر کرده که در ادامه آن را می‌خوانید:

در میان این دو تاریخ، لبنان در روز ۳۱ آگوست، مراسم سالروز ربودن امام موسی صدر و ۲ همراهش، شیخ محمد یعقوب و سید عباس بدرالدین را هر ساله برگزار می‌کند.

جنایت ربودن امام موسی صدر و ۲ همراهش، شیخ محمد یعقوب و سید عباس بدرالدین تنها نمونه‌ٔ جهانی از ربودن و ناپدیدسازی افرادی در خارج از کشور خودشان نیست.

اما این جنایت تنها موردی در جهان است که فردی یا افرادی با دعوت رسمی یک کشور و برای دیدار رئیس آن کشور سفر کنند و در همان کشور ربوده شوند.

نیز، این جنایت تنها موردی است در تاریخ لبنان که فردی با چنین جایگاه و تأثیری ربوده شود.

در سال ۱۹۸۰، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأکید کرد که موضوع ناپدیدسازی اجباری نه‌ تنها زیرپا گذاشتن قوانین حقوق بشری است، بلکه نقض مبانی انسانی قانون بین المللی است.

موضوع ربودن وناپدیدسازی اجباری امام و ۲ همراهش نقض همه‌ٔ اصول و مبانی حقوق بشر از جمله موارد ذیل است:

۱- اصل کرامت انسان

این اصل در ماده‌های قانون بین المللی حقوق بشر نام برده شده است از جمله:

 • مقدمۀ منشور جهانی حقوق بشر و نیز مادۀ ۱ و ۵
 • مقدمه‌ٔ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
 • میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
 • مقدمه‌ٔ کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه

۲- حق زندگی آبرومندانه

از این اصل در بسیاری از ماده‌های قانون بین المللی حقوق بشر نام برده شده است از جمله:

 • مادۀ ۳ و ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر
 • مادۀ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
 • مادۀ ۱۱دمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

۳- دو حق آزادی و سلامت فردی

از این اصل در بسیاری از ماده‌های قانون بین المللی حقوق بشر نام برده شده است از جمله:

 • مادۀ ۳ و ۹ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر
 • مادۀ ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

۴- حق شکنجه نشدن

از این اصل در بسیاری از ماده‌های قانون بین المللی حقوق بشر نام برده شده است از جمله:

 • کنوانسیون سال ۱۹۸۴ ملل متحد علیه شکنجه
 • مادۀ ۵ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر
 • مادۀ ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.

۵- حق آزادی نقل مکان

از این اصل در بسیاری از ماده‌های قانون بین المللی حقوق بشر نام برده شده است از جمله:

 • مادۀ ۳ منشور جهانی حقوق بشر
 • مادۀ ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.

۶- حق زندگی خانوادگی

از این اصل در بسیاری از ماده‌های قانون بین المللی حقوق بشر نام برده شده است از جمله:

 • مادۀ ۱۶ اعلامیه‌ٔ جهانی حقوق بشر.

حال این پرسش مطرح است که سازمان ملل چه زمانی  از اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین المللی‌ مصوب خود در زمینه‌ٔ حقوق بشر دفاع خواهد کرد و چه زمانی امام موسی صدر، این شخصیت بارز و شاخص‌ترین مطالبه‌گر حقوق ملت لبنان را به کشورش باز می گرداند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.