۱۳۳۷

به حوزۀ علمیۀ قم بازگشت و با همکاری عده‌­ای از فضلای قم، مجلۀ مکتب اسلام را پایه­‌گذاری کرد و سردبیری آن را به عهده گرفت و چندین مقاله در آن نوشت. مکتب اسلام نخستین مجلۀ فرهنگی اسلامی بود که حوزۀ علمیۀ قم منتشر کرد.

دسته بندی: برچسب ها: