موضوعات
ایران
تبلیغ
تحصیلات
جنبش محرومان
جوانی
حوزه علمیه
خانواده
خدمات اجتماعی
سفرها
کودکی
گفت و گو
لبنان
مقاومت
نوجوانی
حذف فیلتر
فیلتر کردن رخداد‌ها
سال 1307 شمسی
image
۱۳۰۷
کودکی
سید موسی صدر ۱۴ خرداد در شهر قم متولد شد.
سال 1313 شمسی
image
۱۳۱۳
کودکی
نوجوانی
تحصیلات ابتدایی را در قم آغاز کرد و در سال ۱۳۲۶ – ۱۹۴۷ تحصیلات دبیرستان را به پایان رساند.
سال 1320 شمسی
image
۱۳۲۰
نوجوانی
وارد حوزۀ علمیۀ قم شد و تحصیلات حوزوی را تا نیل به درجۀ اجتهاد ادامه داد.
سال 1321 شمسی
image
۱۳۲۱
نوجوانی
در چهارده‌سالگی مقاله‌ای در روزنامۀ استوار چاپ قم منتشر کرد.
سال 1329 شمسی
image
۱۳۲۹
جوانی
وارد دانشکدۀ حقوقِ دانشگاه تهران شد.
سال 1333 شمسی
image
۱۳۳۳
تحصیلات
جوانی
به حوزه علمیه نجف رفت.
سال 1334 شمسی
image
۱۳۳۴
خانواده
با بانو پروین خلیلی، دختر شیخ عزیزاللّه خلیلی در قم ازدواج کرد.
سال 1337 شمسی
image
۱۳۳۷
حوزه علمیه
مجلۀ مکتب اسلام را در قم پایه‌­گذاری کرد.
سال 1338 شمسی
image
۱۳۳۸
لبنان
به لبنان مهاجرت کرد.
سال 1340 شمسی
image
۱۳۴۰
لبنان
فعالیت اجتماعی و تشکیلاتی خود را با احیای جمعیت احسان و نیکوکاری آغاز کرد و به دنبال آن، مؤسساتی عام­‌المنفعه پایه­‌گذاری کرد.
سال 1342 شمسی
image
۱۳۴۲
سفرها
تنها روحانی مسلمانی بود که به مراسم تاج‌گذاری پاپ پل ششم در رم دعوت شد.
سال 1343 شمسی
image
۱۳۴۳
خدمات اجتماعی
گفت و گو
لبنان
پس از دعوت نهاد هم‌­اندیشی لبنان از وی برای سخنرانی، به همکاری و فعالیت مشترک با این نهاد پرداخت.
سال 1344 شمسی
image
۱۳۴۴
ایران
تبلیغ
سفرها
به ایران سفر کرد و در دارالتبلیغ قم سخنرانی ایراد کرد.
سال 1345 شمسی
image
۱۳۴۵
تبلیغ
سفرها
به آفریقای غربی سفر کرد تا با لبنانی­‌های مهاجر ساکن آن منطقه آشنا شود.
سال 1346 شمسی
image
۱۳۴۶
تبلیغ
سفرها
در دانشگاه داکار دربارۀ «ابعاد اجتماعی اسلام» سخنرانی کرد.
سال 1347 شمسی
image
۱۳۴۷
تبلیغ
مقاومت
در دانشگاه استراسبورگِ فرانسه سخنرانی کرد.
سال 1348 شمسی
image
۱۳۴۸
گفت و گو
لبنان
مقاومت
به ریاست مجلس اعلای شیعیان برگزیده شد.
سال 1349 شمسی
image
۱۳۴۹
سفرها
گفت و گو
لبنان
مقاومت
هیئت یاری جنوب را تأسیس کرد و برای حمایت از مسئلۀ فلسطین، سفری دوره‌­ای به چند پایتخت اروپایی را آغاز کرد.
سال 1350 شمسی
image
۱۳۵۰
تبلیغ
سفرها
مقاومت
از جبهۀ کانال سوئز بازدید کرد و چند هفته در این منطقه حضور داشت.
سال 1351 شمسی
image
۱۳۵۱
سفرها
لبنان
مقاومت
به دعوت مفتی آسیای میانه و قزاقستان در رأس هیئتی از علمای شیعه و با همراهی دکتر چمران به شوروی سفر کرد.
سال 1352 شمسی
image
۱۳۵۲
تبلیغ
سفرها
مقاومت
در تجمع مردمیِ شهر بعلبک سوگند یاد کرد که تا آن زمان که در لبنان فرد یا منطقۀ محرومی باقی است، آرام ننشیند و «جنبش محرومان» را شکل داد.
سال 1353 شمسی
image
۱۳۵۳
تبلیغ
جنبش محرومان
سفرها
گفت و گو
در منسک آغاز روزۀ مسیحیان در کلیسای کبوشیینِ بیروت شرکت و خطبۀ آغاز روزه را القا کرد. او نخستین عالم مسلمان بود که در کلیسا خطبه خواند.
سال 1354 شمسی
image
۱۳۵۴
تبلیغ
سفرها
گفت و گو
مقاومت
در کنفرانسی مطبوعاتی، خبرِ شکل‌­گیریِ جنبش أمل (گروه‌­های مقاومت لبنانی) را اعلام کرد.
سال 1355 شمسی
image
۱۳۵۵
لبنان
مقاومت
برای نزدیک کردن دیدگاه‌­های رهبران سوریه و رهبران مقاومت فلسطین سخت تلاش کرد.
سال 1356 شمسی
image
۱۳۵۶
تبلیغ
سفرها
لبنان
مقاومت
در مراسمی که به مناسبت چهلمین روز درگذشت دکتر علی شریعتی برگزار شد، به حمله­‌های خود بر ضد نظام شاه در ایران و حمایت فکری و عملی خود از نهضت اسلامی در ایران شدت بخشید.
سال 1357 شمسی
image
۱۳۵۷
سفرها
لبنان
مقاومت
نهم شهریور در لیبی ربوده شد.