ادیان در خدمت انسان

۳۵,۰۰۰ تومان

ادیان در خدمت انسان دومین جلد از مجموعه کتاب های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مشتمل بر ۲۹ مقاله، سخنرانی و گفت وگو از امام صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و … است.

موجود در انبار