۱۳۴۳

پس از دعوت نهاد هم‌­اندیشی لبنان از وی برای سخنرانی دربارۀ ساختار فرقه‌ای و ترکیب جمعیتی لبنان و گفت‌وگوی پیروان ادیان و مذاهب و دیگر موضوعات، به همکاری و فعالیت مشترک با اعضای این نهاد پرداخت. در این نهاد که زیر نظر استاد میشل أسمر قرار داشت، بسیاری از شخصیت­‌های فکری و فرهنگی و علمی و اجتماعی‌ و سیاسی از همۀ فرقه­‌های لبنان عضو بودند.

تأسیس «بیت الفتاه» و مدرسۀ الهدی. در بیت الفتاه، علاوه بر سوادآموزی، رشته‌های خیاطی و خانه‌داری آموزش داده می‌شد. مدرسۀ الهدی نیز شامل کودکستان و کلاس اول ابتدایی بود.

دسته بندی: برچسب ها: