۱۳۴۰

فعالیت اجتماعی و تشکیلاتی خود را با احیای جمعیت احسان و نیکوکاری آغاز کرد و به دنبال آن، مؤسساتی عام‌­المنفعه در زمینه­‌های آموزشی- تربیتی، فنی­‌وحرفه‌­ای، بهداشتی، اجتماعی و حوزوی پایه‌­گذاری کرد. نتیجۀ این فعالیت‌­ها، دستاوردهای متعددی بود که مهم­ترین آن­ها رقم زدن نقشی بنیادین برای زن در فعالیت‌های اجتماعی و توسعۀ جامعه بود. اقداماتی که برای تحقق این هدف صورت گرفت، عبارت بود از: برگزاری دوره‌­های سوادآموزی، مبارزه با تکدی­‌گری در شهر صور و حومۀ آن با اجرای طرحی حمایتی شامل برنامه­‌های بهداشتی و اجتماعی، پایه­‌گذاری صندوق صدقات.

سفر به ایران و دیدار با رجال مؤثر حوزه و بازار و ارائه گزارشی از لبنان و فعالیت‌ها و اقدامات خود از جمله فعالیت‌های امام در این سفر ایراد سخنرانی در منزل آقای نوید به دعوت انجمن اسلامی معلمین و شخص مهندس مهدی بازرگان و نیز سخنرانی در کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد به دعوت استاد محمدتقی شریعتی بود.

دسته بندی: برچسب ها: