انسان آسمان _ چاپ سوم

۱۲,۰۰۰ تومان

 انسان آسمان، ششمین جلد از مجموعه در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مجموعه‌‌ای از سخنرانی‌ها و نوشته‌های امام موسی صدر درباره امیرالمؤمنین، علی(ع) در آن منتشر شده است.

موجود نیست