عزت شیعه، دفتر دوم

۱۲,۵۰۰ تومان

عزت شیعه ۲، جلد دوم دفتر اول از مجموعۀ روایت صدر است. بیشتر به گفت‌وگو با اعضای خانواده، دوستان و شخصیت‌های ایرانی اختصاص دارد.

موجود نیست