پرتوهایی از اندیشه امام موسی صدر

۷,۰۰۰ تومان

پرتوهایی از اندیشه امام موسی صدر حاوی چند مقاله و سخنرانی از امام موسی صدر است که پیش‌تر از این، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر با همکاری مؤسسه نشر شهر در مجموعه «پرتو‌ها»، در ده کتاب با قطع پالتویی منتشر کرده است.

موجود نیست