دیدار در بیمارستان

۷,۰۰۰ تومان

در کتاب دیدار در بیمارستان ورقاء که به خاطر بیماری مادربزرگ به بیمارستان آمده است، با معاد آشنا می‌شود. ابعاد این آشنایی با خواندن کتاب طب جلوه‌گاه ایمان و بحث‌هایی در مورد عظمت آفرینش، نظم عالم، شگفتی‌های بدن و… به شکل دوستی در می‌آید. معاد برای خواستگاری از ورقاء برای برادرش پیشقدم می‌شود. مخالفت مادربزرگ با این ازدواج پرده از رازی بزرگ برمی‌دارد.

موجود نیست