چشمی به آسمان نگاهی بر زمین – چاپ اول

۹,۰۰۰ تومان

 چشمی به آسمان نگاهی بر زمین چهارمین کتاب از مجموعه اندیشه ربوده شده و حاصل چند سخنرانی و یادداشت‌هایی کوتاه در باب اندیشه و سلوک فردی و اجتماعی امام صدر است.

موجود نیست

نسخه الکترونیک