بر بلندی های مکه

۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان

بربلندی‌های مکه سفرنامه حج است و نگاهی ساده بر اعمال حج دارد. در این کتاب بنت‌الهدی صدر هر روز و از اولین قدم‌هایی که برای اعمال حج برداشته است، گفته است.

موجود نیست