رهیافت‌های اقتصادی اسلام _ چاپ سوم

۱۳,۰۰۰ تومان

رهیافت‌های اقتصادی اسلام سومین جلد از مجموعه کتاب‌های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که شامل مقالات و گفتارهای امام موسی صدر درباره اقتصاد است.

موجود در انبار